Kontakt

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres email

Temat

Treść wiadomości

Przepisz poniższy tekst
captcha

 

 

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (Hotel Polonia Zbigniew Koczwara / Namysłów ul. Obrońców Pokoju 28)
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty
uczestniczące w realizacji usług
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji usługi/umowy

Zbigniew Koczwara 46-100 Namysłów ul. Obrońców Pokoju 28